KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

SAĞLIK BAKANLIĞI

 GÜVENDE KAL

COVID – 19 BELİRTİLEN KARANTİNA LOKASYONUNDA İZLEM BİLGİLENDİRME VE ONAM TAAHHÜTNAMESİ

“Sağlık Bakanlığı” tarafından COVID-19 önlemleri kapsamında, yurt dışından adaya gelmeniz nedeniyle ve/veya hasta temaslısı ve/veya COVID-19 testiniz pozitif olduğunuz için, Karantina Takip Merkezi ve ekiplerince evde ve/veya otel ve/veya belirttiğiniz karantina lokasyonunda, karantina takibinin yapılmasına karar verilmiş olup “Sağlık Bakanlığı” ve/veya Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulunun belirlediği ve/veya belirleyeceği süre boyunca izolasyon/karantina altında bulunmanız gerekmektedir. Bu kapsamda yapmanız ve uymanız gereken kurallar aşağıda yer almaktadır:

1.    Belirlenen karantina süresi boyunca evde ve/veya otel ve/veya belirttiğiniz karantina lokasyonunda kalmanız ve kesinlikle ayrılmamanız gerekmektedir. Karantina süresince takacağınız bilekliği hiçbir şekilde elinizden çıkartmamanız ve/veya hasar vermemeniz ve/veya kasten tahrip etmemeniz ve kırmamanız ve/veya bilekliğin kordonunu kesmemeniz gerekmektedir.

2.    Karantina süresince takacağınız bilekliği bağlantı yerinden çıkartmamanız ve/veya akıllı telefona yüklemiş olduğunuz uygulamanın çalışmasını sonlandırmamanız ve/veya uygulamanın arka planda çalışmasına ve konum göndermesine engel olmamanız ve/veya telefonunuzun Bluetooth bağlantısının sürekli açık olması ve/veya telefonunuzun şarjının düşük pil seviyesinde olmaması ve İnternet bağlantısı sürekli açık olarak yanınızdan ayırmamanız gerekmektedir.

3.    Evde ve/veya otel ve/veya belirttiğiniz karantina lokasyonunda bulunduğunuz süreyle hekiminiz ve/veya Sağlık Bakanlığın belirlediği kişiler (hemşire, doktor) tarafından telefon ile sağlık durumunuz takip edilebilir. Rahatsız olmanız durumunda veya genel durumunuz bozulduğunda 1102’yi arayarak durumunuz hakkında bilgi veriniz ve tıbbi yardım isteyiniz.

4.    Evde kalmanız durumunda, ev halkına bulaş riskini önlemek için mümkünse yalnız kalmanız yada evdeki diğer kişilerden farklı ve iyi havalanan bir odada oturmalısınız. Özellikle evde yaşayan 65 yaş ve üzeri ve/veya COVID-19’un ağır seyretmesine neden olabilecek risk faktörü olan bireyler mümkünse aynı evde bulunmamalı ya da temas riski en aza indirmelisiniz.

5.    Karantina süresince bulunduğunuz yere misafir kabul etmemelisiniz.

6.    Evde ve/veya otelde ve/veya belirlediğiniz karantina lokasyonunda bulunduğunuz süreyle “Sağlık Bakanlığı”nın belirlediği kişiler ve/veya polisler tarafından bileklik ve akıllı telefon ile konumunuz sürekli olarak takip edilecektir. Yapılan rastgele kontroller sırasında ve/veya ihlal statüsüne düşülmesi durumunda “Sağlık Bakanlığı”nın belirleyeceği ve/veya Karantina Takip Saha operasyonundaki kişiler ve/veya polis tarafından bulunduğunuz adrese kontrol amaçlı ziyaret yapılacaktır. Ayrıca Karantina Takip Merkezi tarafından telefon ile görüntülü ve/veya görüntüsüz olarak kontrol amaçlı aranabilirsiniz. İhlal yaptığınız tespit edilmesi durumunda Yetkili Makamlarca gerekli işlemler başlatılacaktır.

7.    “KKTCELL” mülkiyetinde olan bilekliğe hasar vermeniz ve/veya kırmanız ve/veya karantina sonunda iade etmemeniz durumunda;

·        İlgili ücretin, ödemiş olduğunuz 350 TL+ KDV (ÜÇ Yüz Elli Türk Lirası+KDV) depozitodan tahsil edileceği; bilekliğin sadece ve sadece kordonuna kasten hasar vermeniz durumunda ise kordon ile ilgili sadece 50 TL + KDV (Elli Türk Lirası+KDV) ücreti “KKTCELL” in talebi üzerinde derhal ödeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.

·        Bileklik ile ilgili 350 TL + KDV (ÜÇ Yüz Elli Türk Lirası+KDV) ücreti ödeyeceğinizi; veya bilekliğin sadece ve sadece kordonuna kasten hasar vermeniz durumunda ise kordon maliyet ücreti olarak 50 TL+ KDV (Elli Türk Lirası) ücreti “KKTCELL”in talebi üzerine derhal ödeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt edersiniz

·        Bileklik takılıp doğrulama yapıldığı andan itibaren karantinanız başladığını, takılan bilekliğin sağlam ve çalışır durumda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Karantina süresince kendi hatanızdan ve/veya kişisel kullanımdan kaynaklı arıza (data ihlal, bluetooth, bileklik kordonuna kasten hasar) oluşmasına sebebiyet vermeniz durumunda ise her işlem başı 100-TL+KDV (Yüz Türk Lirası+KDV) işlem ücreti “KKTCELL”in ve/veya KKTCELL’in yetki verdiği kişilerin (Güvende Kal ekibinin) talebi üzerine derhal ödeyeceğinizi, İlgili ücretin nakit olarak ödenmemesi durumunda KKTCELL ilgili ücreti ödemiş olduğunuz depozitodan tahsil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.

·        Karantina süresi sonunda Karantina merkezlerinin ve/veya KKTCELL’in belirttiği noktalara Bilekliği iade edeceğiniz kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Belirtilen süre içerisinde ve/veya ilk talep edildiği andan itibaren bileklik iadesi yapılmaması durumunda KKTCELL 37.12-USD+KDV (Otuz Yedi Amerikan Doları On İki Cent+KDV) bileklik ücreti alma hakkı olduğunu ve bu konuda herhangi bir yasal yola gidilmesi durumunda tüm dava masrafları ile birlikte bileklik ücretini ödeyeceğimi kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. KKTCELL, Bileklik ücretini tahsil ederken, o güne ait KKTC Merkez Bankası döviz kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmek suretiyle tahsil edeceğini kabul beyan ve taahhüt edersiniz.

Talimatlara aykırı hareket etmem durumunda 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasasının “İdari Yaptırımlar ile Suç ve Cezalar” yan başlıklı 43’üncü maddesinde yer alan “(6) (A) Bulaşıcı Hastalıklar Yasasının 36’ncı maddesinin (2)’nci fıkra kurallarına aykırı davranmak suretiyle maske ve/veya sosyal mesafe kurallarına uyulmaması halinde, aylık brüt asgari ücretin 1/10 (onda biri)’u tutarında idari para cezası uygulanır. (B) Bulaşıcı Hastalıklar Yasasının 36’ncı maddesinin (2)’nci fıkra kurallarına aykırı davranmak suretiyle, Sağlık Bakanlığınca imzalatılan taahhütnamenin içeriğindeki beyana ve/veya taahhütlere ilişkin kurallara uymayan, izolasyon kuralına uymayan veya karantina kurallarına uymayanlar bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin 5 (beş) katı tutarına kadar para cezasına veya 1 (bir) yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler. (Ç) Bu Yasanın 36'ncı maddesinin (4)'üncü fıkra kurallarına aykırı davranmak suretiyle, ev karantina kurallarına uymayanlara, aylık brüt asgari ücretin 5 (beş) katı tutarında idari para cezası verilir. Ayrıca, ev karantinası kurallarına aykırı davranan kişi ve/veya kişiler, Bakanlığın belirlediği merkezi karantinaya yerleştirilirler ve Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca öngörülen karantina ücretini kendileri karşılarlar” hükümleri ve/veya yasada bulunan diğer hükümler kapsamında hakkımda suç duyurusunda bulunulacağı hususunda tarafıma bilgilendirme yapılmıştır.

Bu bilgilendirme sonrasında "BELİRTİLEN KARANTİNA LOKASYONUNDA İZLEM BİLGİLENDİRME VE ONAM TAAHHÜTNAMESİ okuduğumu, elektronik ortamda ve/veya yazılı olarak onayladığımı evde/ otelde ve/veya belirttiğim karantina lolasyonunda izleme ilişkin talimatlara uyacağımı taahhüt ederim. Aksi durumda bileklik karantinam sonlandırılarak yetkililerce belirlenecek yerde (hastane, otel, yurt vb.) kendi mali imkanlarımla izolasyon uygulamasını açıkça beyan ve kabul ediyorum.